Beschadiging van het tandvlees en andere zachte orale weefsels door bleekproducten wordt veroorzaakt door het brandende of bijtende effect van de peroxide. Waterstofperoxide is een stof dat in hoge concentraties bijtend is en op de huid en dus ook de orale zachte weefsels zoals het tandvlees brandwonden kan veroorzaken. Hierin speelt dus wederom de concentratie een rol.

De kans op tandvleesbeschadiging bij de door The Bleach Company gebruikte thuisbleekmethode is aanzienlijk klein, omdat hierbij lagere concentraties peroxide (10% tot 20% carbamideperoxide) worden gebruikt, welke geen of nauwelijks brandwonden veroorzaken. Wel is het ook hierbij van belang dat de gel niet langdurig in contact is met het tandvlees, omdat er dan toch wel pijnlijke irritatieplekken kunnen ontstaan.

Bij The Bleach Company wordt dit voorkomen door een professionele bleekmal, die op de tandvleesrand wordt afgewerkt en door een goede instructie waarbij aandacht wordt besteed aan de hoeveelheid en de wijze van aanbrengen van de bleekgel in de mal.

Posted in: Veiligheid